Bonn ontkomt aan een rijverbod

Bijgewerkt op 2020-02-06
Aanvraagformulier

Al een tijdje leek het erop dat Bonn een rijverbod kreeg opgelegd door de rechtbank van Keulen. Dit is nu van tafel. Zoals aangekondigd door de hogere administratieve rechtbank in Münster zijn de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de stad Bonn en de Duitse milieuhulp (DUH, Deutsche Umwelthilfe) er op 23 januari van dit jaar tijdens een bijeenkomst uitgekomen dat er ook voor Bonn geen rijverboden zullen worden ingesteld. Het beroep tegen de beslissing van de rechtbank van Keulen van 8 november 2018 waarbij er toch een rijverbod zou komen voor dieselvoertuigen, is nu dan echt verleden tijd. Er worden natuurlijk wel andere maatregelen getroffen om de uitstoot te verlagen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Sinds 1 januari 2010 geldt er een milieuzone in Bonn, deze maatregel heeft al een grote invloed gehad op de uitstoot van schadelijke stoffen. Een rijverbod zou de volgende stap zijn in het proces om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar nu wordt Bonn, na Dortmund en Frankfurt, ook de dreiging van een rijverbod bespaard. De stad die langs de Rijn ligt moet echter wel een 30 km/u snelheid instellen op de Reuterstrasse om de strijd tegen hoge stikstofgehalte aan te gaan. Verder mag verkeer richting Bad Godesberg niet via deze weg geleid worden. Om dit te bereiken moeten de borden op de snelweg en langs de andere wegen worden aangepast, daarnaast komt er een verkeerslicht wat de instroom van het verkeer in het gebied van de afrit Poppelsdorf zal regelen. Deze maatregelen zijn in overleg tussen de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de DUH tot stand gekomen.

 

Iedereen is het met elkaar eens, Bonn lost het op

Volgens de Duitse minister van milieu, Ursula Heinen-Esser, is dit een voorbeeld hoe men toch maatregelen kan stellen zonder direct een rijverbod in te stellen. Verder vindt zij het een succes voor het land en hoopt ze dat andere steden zullen volgen.

De burgemeester van Bonn, Ashok Sridharan, noemde de afgesloten deal goed nieuws voor de stad. Hij is erg blij dat de inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren een positief effect hebben gehad. Op deze manier is een rijverbod vermeden. Bonn zal zich blijven inzetten om het openbaar vervoer en fietsen aantrekkelijker te maken.

Ook de DUH was tevreden. De directeur van de DUH, Jürgen Resch, zei dat als de stad de maatregelen consequent hanteert, schonere lucht in Bonn eindelijke een realiteit kan worden. De afgelopen 10 jaar heeft Bonn namelijk de grenswaarden van het schadelijke dieselgas G2 overschreden. Het werd tijd voor een verandering.

 

Gemeten waarden dalen zelfs zonder rijverboden

Uit de metingen die zijn uitgevoerd door de ‘State Environment Agency’ blijkt dat de maatregelen die Bonn heeft getroffen hebben geholpen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op alle punten waar er in de stad is gemeten, waren de waarden lager dan bij eerdere testen.

Vanwege de aanhoudende daling van de meetwaarden kan worden aangenomen dat de grenswaarde dit jaar op alle punten in het stadsgebied wordt aangehouden, aldus de burgemeester.

De hogere administratieve rechtbank in Münster dreigt nog wel met volledig rijverbod mocht de EU-ingestelde limiet van 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter worden overschreden.

MILIEUSTICKERS VOOR DUITSLAND