Dieselverbod in Dortmund is van tafel

Bijgewerkt op 2020-02-06
Aanvraagformulier

Een dieselverbod voor steden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, deze aankondiging was voor vele auto- en vrachtwagenbestuurders een grote schok. De federale administratieve rechtbank oordeelde twee jaar geleden dat het mogelijk is om een dieselverbod in te stellen, vooral in de zeer vervuilde stadscentra. De Duitse milieuhulp (DUH) diende klachten in bij 14 verschillende steden in Noordrijn-Westfalen. De organisatie wil ervoor zorgen dat de stikstofdioxidewaarden worden nageleefd en dat de kwaliteit van lucht wordt verbeterd. Zo ook voor de stad Dortmund.

 

Wat houdt een dieselverbod in?

Naast de milieuzones mogen steden ook andere maatregelen treffen tegen voertuigen. Sommige steden hebben zowel een verbod op dieselvoertuigen als op benzinevoertuigen. Elk verbod is gebaseerd op de Europese emissieklasse. Daarnaast mogen ze ook soorten voertuigen verbieden, zoals vrachtwagens.

In het geval van een dieselverbod zouden voertuigen die rijden op diesel en/of met de verboden emissieklasse niet mogen rijden in de delen van de stad waar het verbod geldt. Dit verbod is niet alleen geldig voor Duitse voertuigen, maar ook voor die uit het buitenland. Het kan voorkomen dat er vrijstellingen worden uitgegeven aan speciale voertuigen, vaak gaat het om gehandicaptenvoertuigen. Omdat de regels per gemeente kunnen verschillen, raden wij aan om altijd op de website naar de regels te zoeken.

In Duitsland is er veel tegenstand tegen de dieselverboden, al dan niet gecombineerd met een benzineverbod. Veel steden gaan in hoger beroep tegen de klachten van de Duitse milieuhulp. De invoering van een verbod wordt in meerdere steden (Frankfurt, Bonn, Essen) al meerdere malen uitgesteld. Nu dus ook in Dortmund.

In de gebieden waar het verbod in werking is, staan borden met daarop het soort verbod (diesel en/of benzine). Daaronder hangt een kleiner bordje met daarop voor welke emissieklasse het verbod geldt.

 

Let op! Als je het dieselverbod overtreedt, dan kun je een boete verwachten.

 

Er komt toch geen dieselverbod in Dortmund

Het was al duidelijk dat sommige steden in Noordrijn-Westfalen voorlopig nog geen dieselverbod zouden krijgen. Voorbeelden zijn Düsseldorf en Essen, maar nu ook Dortmund. Dit heeft de hogere administratieve rechtbank van Münster aangekondigd op 22 januari dit jaar. De milieuzone in Dortmund blijft wel in werking. Je hebt een milieuvignet nodig als je door deze zone heen wilt rijden. Of je het voertuig een groene of gele sticker krijgt, hangt af van de emissieklasse. Binnen de milieuzones mag je inmiddels alleen rijden met een groene sticker, behalve in Neu-Ulm, hier wordt de gele sticker ook nog toegelaten.

 

De luchtkwaliteit in Dortmund moet worden aangepakt

Dortmund en de Duitse milieuhulp zijn het erover eens, de luchtkwaliteit moet worden aangepakt. Op dit moment zijn er te veel schadelijke fijnstoffen die voornamelijk door de uitstoot van voertuigen zich in de lucht bevinden.

Begin januari was er een bijeenkomst tussen de stad Dortmund, de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de DUH, waarbij de hogere administratieve rechtbank acteerde als de bemiddelaar. Met het dieselverbod in Dortmund van tafel, moet er actie worden ondernomen om de luchtvervuiling tegen te gaan. De huidige maatregelen zijn om dit moment niet goed genoeg, aldus de rechtbank.

Al snel kwam het idee voor een verbod op vrachtwagenverkeer over lange afstand op de B1. Van de 100.000 voertuigen die elke dag over deze hoofdweg heen rijden, zijn zo’n 7.000 tot 20.000 vrachtwagens. Onduidelijk is wel hoeveel van de vrachtwagens langeafstandsverkeer zijn.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren geldt er al sinds eind 2008 al een milieuzone. Toen der tijd mocht je er ook rijden met een rode of gele sticker. Sinds 1 juli 2014 mag je alleen nog maar met een groene sticker binnen de milieuzone rijden. Blijkbaar is dit nog niet voldoende en moet er verder worden gekeken naar andere opties. Wat uiteindelijk de maatregelen zullen worden, is nog onduidelijk.

MILIEUSTICKERS VOOR DUITSLAND