Euro 1 tot Euro 6 – ontdek de emissienorm van jouw voertuig

Bijgewerkt op 2019-01-11
Aanvraagformulier

Sinds 1992 worden er EU-regels opgelegd aan nieuwe auto’s. Dit betekend dat auto’s aan de emissienorm moeten voldoen wanneer deze worden gefabriceerd. Het doel van de norm is om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Wegens de nieuwe regels is het belangrijk om te weten of je een euro-6 of een euro-1 benzine rijdt. Voldoe je namelijk niet aan de regelgeving en rijdt je bijvoorbeeld een milieuzone in waarin de Duitse milieusticker verplicht is, dan kan je een boete verwachten.

 

Wat zijn de Europese emissienormen voor auto’s?

De allereerste euronorm werd geïntroduceerd in 1992 als de Euro 1 norm. Sindsdien hebben we een reeks aan emissieklasse doorlopen die uiteindelijk hebben geleid tot de huidige Euro 6 norm, welke werd geïntroduceerd in 2014 voor nieuwe voertuigen.

De huidige voorschriften zijn ontworpen om steeds strikter te worden. Zo werd de Euro 6 norm in 2014 geïntroduceerd voor nieuwe voertuigen, en in 2015 gold de norm voor de meerderheid van de auto’s. De voorschriften bepalen de aanvaardbare limieten voor de uitlaat emissies van auto’s die worden verkocht in de Europese lidstaten.

auto emissies

Waarom bestaat deze regelgeving?

De luchtverontreinigende stoffen veroorzaakt door het vervoer in Europa leveren een hoge bijdrage aan de algehele luchtkwaliteit in Europa.

Het doel van de euronorm is het verlagen van de de schadelijke uitlaatgassen waaronder:

  • Fijn stof (PM)
  • Hydrocarbons (HC)
  • Koolmonoxide (CO)
  • Stikstofoxiden (NOx)

De SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) beweert dat vandaag der dag 50 auto’s nodig zijn om dezelfde hoeveelheid vervuilende uitlaatgassen te produceren als een enkele auto in de jaren zeventig. De organisatie heeft de volgende cijfers aangehaald:

  • Fijnstof (PM): Is gedaald met 96% sinds 1993 voor een dieselauto
  • Hydrocarbons (HC): Is gedaald met 50% sinds 2006 voor een benzineauto
  • Koolmonoxide (CO): Benzine is met 63% gedaald en diesel met 82% sinds 1993
  • Stikstofoxiden (NOx): Is gedaald met 84% sinds 2001

Benzineauto’s en dieselauto’s produceren verschillende soorten emissies. Om deze reden zijn ze onderworpen aan verschillende normen. Zo produceert een dieselauto bijvoorbeeld meer fijnstof – of roet – wat heeft geleid tot de introductie van dieseldeeltjesfilters (DPF’s).

Echter, de Europese Unie heeft geconstateerd dat de stikstofoxiden emissies niet zoveel zijn gedaald als verwacht. Dit komt omdat emissies in de praktijk over het algemeen hoger uitvallen dan tijdens de testen. Denk bijvoorbeeld aan dieselgate.

De Britse regering heeft in 2016 opgemerkt dat het wegverkeer een bijdrage had van 34% van de algehele de NOx emissies in het land. In dezelfde periode is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s meer dan gehalveerd. Hierdoor wordt verwacht dat het streefgemiddelde van 95 g/km in 2020 deels of volledig gehaald gaat worden.

 

Welke euronorm heeft mijn auto?

De Europese Commissie heeft de onderstaande tabel ontwikkeld, waarin verschillende euroklasse worden weergegeven. Zo kun je bepalen aan welke emissieklasse jouw auto voldoet. Wanneer je het niet zeker weet in welke categorie jouw voertuig valt, is het verstandig om de autofabrikant te raadplegen.

Wanneer het voertuig ouder is dan de onderstaande datums, worden deze niet geclassificeerd in die specifieke euro norm.

 

Emissienorm Toegepast op nieuwe goedkeuringen voor personenauto’s van: Toegepast op de meeste nieuwe registraties van:
Euro 1 1 juli 1992 31 december 1992
Euro 2 1 januari 1996 1 januari 1997
Euro 3 1 januari 2000 1 januari 2001
Euro 4 1 januari 2005 1 januari 2006
Euro 5 1 september 2009 1 januari 2011
Euro 6 1 september 2014 1 september 2015 – maar zie belangrijke opmerking hieronder

verboden voor diesels

Emissienorm euro 6

Dit is de zesde en nieuwste euro emissienorm welke werd geïntroduceerd in September 2015. Voor dieselauto’s is het toegestane NOx niveau verlaagd van 0,18 g/km bij de Euro 5 norm naar 0,08 g/km. Deze maatregel is genomen na studies die resulteerde dat deze emissies in verband staan met ademhalingsproblemen.

Bij de SCR wordt een vloeistofreductiemiddel via een katalysator in de uitlaat van een dieselvoertuig gemonteerd. Een chemische reactie zet dan het stikstofoxide om in onschadelijk water en stikstof, die weer door de uitlaatpijp worden verdreven.

Een alternatief om te voldoen aan de nieuwe Euro 6 norm is de uitlaatgasrecirculatie (EGR). Hier wordt een deel van het uitlaatgas gemengd met de inlaatlucht om de brandtemperatuur te verlagen. De ECU van het voertuig bestuurt de EGR in combinatie met de motorbelasting of snelheid.

 

Benzine euro 6 klasse

CO: 1,0 g/km

THC: 0,10 g/km

NMHC: 0,068 g/km

NOx: 0,06 g/km

PM: 0,005 g/km

PN: 6.0×10^11 /km

 

Diesel euronorm 6

CO: 0,50 g/km

HC + NOx: 0,17 g/km

NOx: 0,08 g/km

PM: 0,005 g/km

PN: 6,0×10^11 /km

 

Emissieklasse euro 5

De euro 5 norm is voor alle nieuwe registraties ingevoerd op 1 Januari 2011. De belangrijkste verandering tussen euro 4 en euro 5 was de introductie van roetfilters (DPF’s) voor dieselvoertuigen. Alle nieuwe auto’s werden onderworpen aan een nieuw limiet voor deeltjesaantallen. DPF’s vangen 99% van alle deeltjes en zijn aangepast aan elke nieuwe dieselauto.

 

Milieuclassificatie euro 5 benzine

CO: 1,0 g/km

THC: 0,10 g/km

NMHC: 0,068 g/km

NOx: 0,06 g/km

PM: 0,005 g/km

PN: 6.0×10^11 /km

 

Euro 5 diesel

CO: 0,50 g/km

HC + NOx: 0,23 g/km

NOx: 0,18 g/km

PM: 0,005 g/km

PN: 6,0×10^11 /km

 

Euro 4 emissie norm

 

Benzine euronorm 4

CO: 1,0 g/km

THC: 0,10 g/km

NOx: 0,08 g/km

 

Euro 4 emissie-eisen diesel

CO: 0,50 g/km

HC + NOx: 0,30 g/km

NOx: 0,25 g/km

PM: 0,025 g/km

 

Emissienorm euro 3

De Euro 3 norm splitst de grenzen voor koolwaterstof en stikstofoxide voor benzine als dieselvoertuigen. Ook wordt er een afzonderlijke stikstofoxidegrens voor dieselvoertuigen toegevoegd.

 

Euro 3 emissienormen voor benzine

CO: 2,3 g/km

THC: 0,20 g/km

NOx: 0,15 g/km

 

Diesel euronorm 3

CO: 0,66 g/km

HC + NOx: 0,56 g/km

NOx: 0,50 g/km

PM: 0,05 g/km

 

Emissie euro 2

 

Emissie norm euro 2 benzine

CO: 2,2 g/km

HC + NOx: 0,5 g/km

 

Emissieklasse 2 Diesel

CO: 1,0 g/km

HC + NOx: 0,7 g/km

PM: 0,08 g/km

 

Euro 1 emissienormen

De eerste Europese emissie norm werd ingevoerd. De voorschriften waren echter lang niet zo strikt als de normen nu. Wel werd het verplicht om katalysatoren te monteren voor alle nieuwe auto’s. Ook vereiste de norm een omschakeling naar Loodvrije benzine.

 

Euro 1 norm voor benzine

CO: 2,72 g/km

HC + NOx: 0,97 g/km

 

Euro 1 norm voor diesel

CO: 2,72 g/km

HC + NOx: 0,97 g/km

PM: 0,14 g/km

 

milieustickers

Emissie normen voor motoren

De emissienormen voor motoren verschillen wel wat van die van auto’s. Dit komt omdat er minder normen zijn ingevoerd over de jaren heen. De reden hiervoor is dat motoren minder emissies uitstoten dan auto’s.

Momenteel worden nieuwe motorfietsen gereguleerd volgens de Euro-4 en Euro-5 norm.

Standaard Klasse Nieuwe soorten data waarop voertuigen worden gehandhaafd Bestaande soorten handhavingsdata voor voertuigen Laatste datum van registratiehandhavingsdata
Euro 4 Aandrijfmotor, tweewielige bromfiets, driewielige bromfiets, lichte quad op de weg, licht quadrimobiel 1 januari 2017 1 januari 2018 31 december 2020
Euro 4 Motorfiets op twee wielen zonder zijspan, driewieler, zware quad op de weg, commerciële driewieler, zwaar terrein quad, zwaar quadrimobiel 1 januari 2016 1 januari 2017 31 december 2020
Euro 5 Alle klassen 1 januari 2020 1 januari 2021

 

Heeft Diesel een toekomst in Europa

Of een diesel voertuig een toekomst heeft is de vraag. Meer en meer steden weren vervuilende diesels. Tegelijkertijd voeren steden als Berlijn en Stuttgart zelfs algehele dieselverboden in. In Duitsland krijgen autobezitters zelfs een inruilpremie voor oude Diesels aangeboden. Dit laat wel zien dat de tendens voor Diesels uitermate negatief is. In de huidige vorm is er wat ons betreft geen toekomst voor Diesels in Europa.

MILIEUSTICKERS VOOR DUITSLAND