Duitsland stoot aanzienlijk minder CO2 uit in 2018

Bijgewerkt op 2019-04-09
Aanvraagformulier

Uit berekeningen van het Duitse federale milieu instantie (Umweltbundesamt) blijkt dat Duitsland minder broeikasgassen uitstootte in 2018. Dit zou de eerste keer zijn in jaren dat het land minder CO2 uitstoot. De droge zomer en zachte winter zijn de grootste oorzaak hiervoor.

 

Nog steeds 869 miljoen ton CO2 uitstoot

De berekeningen van de Umweltbundesamt zijn nog niet definitief. Echter, de uitslagen van het onderzoek zijn vooralsnog positief en bieden hoop. Afgelopen jaar brachten consumenten, de industrie, en transport samen 869 miljoen ton schadelijke broeikas gassen vrij. Ondanks dit hoge getal, is het maar liefst 4,2% (38 miljoen ton) minder ten opzichte van het voorgaande jaar blijkt uit de berekeningen.

 

Een combinatie van verschillende factoren zorgden voor de emissiedaling. Zo is er veel geïnvesteerd in zonne-energie en windmolens, maar heeft het klimaat in Duitsland ook een effect gehad op de uitstootgassen. Tegelijkertijd probeert de Duitse overheid met de Duitsland milieusticker de uitstoot veroorzaakt door auto’s terug te dringen. In verschillende steden heeft dit al tot een verlaging van de CO2 en stikstof uitstoot geleid.

 

Ongeveer 14 miljoen ton van de broeikas reductie kwam voort uit de energiesector. In 2018 is de productie van duurzame elektriciteit toegenomen waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen is gedaald.

 

Ook het klimaat in Duitsland, met name de warme zomer en de zachte winter zorgde voor minder CO2 uitstoot in Duitsland. Door de droge zomer waren de waterstanden in de rivieren laag en gingen de transportkosten voor benzine, stookolie, en kolen omhoog. Er werd hierdoor in de energiecentrales minder steenkool verbrand. Dit was goed voor maar liefst 1/3 van de totale daling.

 

Ook in de transportsector is flink wat bespaard gebleven. De voornaamste reden zijn de prijsverhogingen in brandstoffen, zowel voor benzine als diesel.

uitlaatgassen van auto

Klimaatdoelen in Duitsland

Ondanks de overwinning van 4,2% minder broeikasgassen, is het land nog ver verwijderd van de klimaatdoelen. Het land heeft 1990 als startpunt genomen, en de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zijn al met 30,6% gedaald sindsdien. De klimaatdoelstelling dat dit 40% zou moeten zijn in 2020 wordt hoogst waarschijnlijk dan ook niet behaald.

 

Of Duitsland de klimaatdoelstelling van 2030 haalt, is nog maar de vraag. In 2030 zouden emissies gedaald moeten zijn met 55% ten opzichte van 1990. Duitsland is in ieder geval hard aan het werk om deze doelen te bereiken. Zo is zijn er in Duitse steden regels ingesteld dat enkel voertuigen die voldoen aan een bepaalde emissienorm nog de stad binnen mogen rijden. De Duitse regering gaat zelfs zo ver om inruilpremies aan te bieden voor vervuilende Diesels.

 

Tolheffing om doelen te bepalen

Omdat Duitsland een belangrijk doorvoerland is voor de transport en toerisme sector plant de Duitse regering een tolheffing. Met de opbrengsten hiervan wil Duitsland de infrastructuur verbeteren en het wegennet op een duurzame manier aanpassen. In 2019 heeft de Europese Commissie, na onder andere protest van Nederland, de plannen in de huidige vorm, verboden. De verwachting is echter dat de Duitse tol er in de toekomst gaat komen.

MILIEUSTICKERS VOOR DUITSLAND