Duits Tolplan Afgekeurd Door Europees Hof

Bijgewerkt op 2019-06-19
Aanvraagformulier

Goed nieuws voor de honderdduizenden Nederlanders die met de auto door Duitsland rijden: het plan van de Duitse regering om tol te heffen op de Duitse Autobahn is afgekeurd door het Europese hof. Deze stelt in een dinsdag gegeven verklaring dat de plannen van Berlijn discriminerend zijn voor andere Europese weggebruikers.  In reactie heeft de verantwoordelijke minister van Verkeer meegedeeld dat de tolheffing in de voorgestelde vorm van de baan is. Dat betekent dat het voorlopig niet nodig is, om naast de mileusticker Duitsland ook nog een apart tolvignet aan te vragen.

 

Nederland Had Grote Bezwaren

In 2017 stapte Nederland samen met Oostenrijk en Luxemburg naar het Europees Hof van Justitie. Doel was om de door de Duitsers voorgestelde PKW-Maut aan te vechten. Waar de milieusticker voor Duitsland ook verplicht is voor Duitse autogebruikers zou dit met de tolheffing anders zijn. Duitsers zouden via een korting op de wegenbelasting gecompenseerd worden voor de voorgestelde tolheffing op de Duitse snelwegen. De genoemde landen beargumenteerden dan ook dat de tolheffing in zou gaan tegen de gelijke behandeling van de EU-burgers. Met de uitspraak van dinsdag 18 juni stelt het Europees Hof hen dus in het gelijk.

 

Plannen al meerdere keren aangepast

Reeds in 2013 besloot de Duitse regering om een vorm van tolheffing in te voeren op regionale, provinciale en snelwegen. Direct na de bekendmaking kwamen andere landen in de Europese unie in opstand. Zoals gezegd wilde de Duitse regering al haar burgers compenseren in de vorm van een lagere wegenbelasting. Na kritiek van de Europese Commissie paste de Duitse overheid haar plannen al eerder aan.

 

In de milieuzone Duitsland is, net als voor buitenlandse automobilisten, ook voor Duitsers een groene milieusticker nodig. Er is hier dus geen sprake van discriminatie van buitenlandse autorijders. Met de tolheffing was dit duidelijk wel het geval.

 

De afgelopen jaren zijn de voorstellen al meerdere keren aangepast. Hierbij werd de Oostenrijkse tolheffing als voorbeeld gebruikt. In het nieuwe voorstel zouden gebruikers van de Duitse Autobahn kunnen kiezen voor een tien dagen, twee maanden of een jaarvignet. Het grote verschil met Oostenrijk is dat de Duitsers wederom de eigen burgers wilden compenseren. In het nieuwe voorstel kregen alleen gebruikers van milieuvriendelijke auto’s een compensatie terwijl buitenlandse bestuurders alleen tol moesten betalen op de snelwegen. Vanwege de compensatie voor Duitsers stapten Nederland, Oostenrijk en Luxemburg naar het Europees Hof van Justitie.

 

Meerdere Tegenslagen voor Duitse regering

2019 lijkt een opeenstapeling voor tegenslagen te worden voor de Duitse regering met betrekking tot mobiliteit. Met veel maatregelen op het gebied van mobiliteit wilde de regering een bijdrage leveren aan de Duitse klimaatdoelstellingen. In april werd door de Duitse rechter de geplande Duitse trajectcontrole nog verboden. Tegelijkertijd werd het voorstel van de maximum snelheid in Duitsland  van tafel geveegd. Ook zijn er veel gerechtelijke besluiten geweest met betrekking tot dieselverboden in de milieuzones of zelfs de Duitse snelwegen (rondom Essen).

MILIEUSTICKERS VOOR DUITSLAND