Duitse regering doet uitspraak: Geen snelheidslimiet op Duitse Autobahn

Bijgewerkt op 2019-04-03
Aanvraagformulier

Voorlopig komt er geen maximum snelheid op Duitse snelwegen, heeft de regering in Duitsland besloten begin dit jaar. Het voorstel, om de klimaatverandering tegen te gaan, is verworpen op 28 Januari 2019. Er zijn volgens de regering andere maatregelen om deze klimaat veranderingen te bestrijden, aldus woordvoerder Steffen Seibert.

 

Maatregelen tegen emissie

De meest opvallende afwijkende Duitse verkeersregel, een maximumsnelheid van 130 km/h invoeren op de snelwegen in Duitsland, zou een maatregel kunnen zijn in de strijd tegen milieuvervuiling. Duitsland kampt namelijk al jaren met hoge luchtvervuiling en al genomen maatregelen zijn nog niet doeltreffend genoeg. Zo heeft het land de milieuzones ingevoerd in veel Duitse steden, waar zwaar vervuilende voertuigen niet welkom zijn. Hiernaast zijn er ook verschillende dieselverboden ingevoerd, zones waar dieselvoertuigen algeheel worden geweerd. Desondanks zijn deze acties niet toereikend om het stikstofoxide, CO2 en fijnstof te verminderen naar de Europese klimaatnormen.

 

Momenteel wacht het kabinet op een rapport gemaakt door een werkgroep welke is gespecialiseerd in klimaatbescherming met betrekking tot het verkeer. Eventueel komen aan de hand van dit rapport nieuwe maatregelen om de milieuvervuiling te verminderen.

uitlaatgassen in de file

Discussie over de maximumsnelheid op Duitse snelwegen

Volgens Andreas Scheuer, de transportminister in Duitsland, gaat het voorstel over de maximumsnelheid tegen al het gezonde verstand in. Zo benoemt hij dat de Duitse Autobahnen de veiligste zijn ter wereld en zou het snelheidslimiet slechts de CO2 uitstoot met slechts 0,5% verminderen. Schreuer wordt gesteunt door CDU lid Kramp-Karrenbauer. Volgens haar heeft een groot deel van de Duitse snelwegen al een max snelheid.

 

Michael Mertens, de voorzitter van de politie unie (Gdp), claimt dat een maximum snelheid op de snelwegen in Duitsland levens kan redden. Veel verkeersongevallen zouden voorkomen kunnen worden wanneer bestuurders hun snelheid van 200 km/h verminderen tot 130 km/h. Hiernaast zou het ook files in Duitsland kunnen verminderen. Mertens claimt dat een constante snelheid de filevorming kan voorkomen. Daarnaast slijten banden bij hogere snelheid sneller wat zorgt voor een afname van de wettelijke profieldiepte.

 

De voorzitter van de DPolG, Duitse Politie Unie, komt met een voorstel voor een flexibel snelheidslimiet. Dit betekent dat, afhankelijk van de verkeersdrukte op de snelwegen, er een maximumsnelheid ingevoerd kan worden van 150 tot 180 km/h. Dit zou dan worden aangegeven met digitale verkeersborden.

 

Als het aan de Duitsers zelf ligt komt er snel een max snelheid in Duitsland. Uit een onderzoek bleek dat het 51% van de ondervraagden voor het snelheidslimiet is. Slechts 47% wil zelf kunnen beslissen hoe hard ze rijden op de Duitse snelwegen. Een uiteindelijke snelheidslimiet zal ook de discussie over de Duitse trajectcontrole weer nieuw leven inblazen.

MILIEUSTICKERS VOOR DUITSLAND