Euro 4 Sticker Voor Duitsland

Bijgewerkt op 2020-07-21
Aanvraagformulier

In Duitsland zijn steeds meer milieuzones. Dat zijn gebieden – meestal in het centrum – in Duitse steden waar je alleen met je auto mag komen als je een groene milieusticker hebt. Zo’n sticker wordt ook wel een Euro 4-sticker genoemd. Hier vindt je alle informatie over dit belangrijke document als je naar Duitsland gaat met bijvoorbeeld auto, camper of motor. 

Ook voor eigenaren en bestuurders van vrachtwagens en bussen is dit een geschikt artikel, want de Euro 4 norm geldt ook voor hen.

Wat is de Euro 4 milieusticker?

Veel stadsbesturen in Duitsland sluiten delen van hun gebied af voor vervuilende auto’s. Het gaat dan voornamelijk om voertuigen met een dieselmotor, maar ook benzinemotoren kunnen uit stadscentra geweerd worden omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. 

Uitlaatgassen fossiele brandstoffen

Over welke schadelijke stoffen we het dan hebben? Bijvoorbeeld fijnstof, koolmonoxide en stikstof. Dit zit allemaal in de uitlaatgassen van voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen. Om de natuur en de mensen in hun steden te beschermen tegen de schadelijke invloeden ervan, verbieden ze bestuurders van vervuilende voertuigen om en bepaalde delen van de stad te komen. Dit zijn de zogenaamde umweltzones, in goed Nederlands: milieuzones. Alleen als je voertuig een Euro 4-sticker heeft, mag je die stadsdelen in.

Geldig voor euro 4, 5 en 6

Dan hebben we het dus over de groene euro 4 sticker. Dit is de opvolger van de rode sticker (Euro 2) en de gele milieusticker (Euro 3) en uitsluitend beschikbaar voor een voertuig die voldoet aan de Euro 4-norm of hoger (uitlaatgasnorm euro 5 en 6). 

Ook elektrische voertuigen en voertuig met een hybride motor komen in aanmerking voor zo’n groene milieusticker. Dit geldt zowel voor personenauto’s als campers, bussen en vrachtauto’s: ook als die hoger scoren dat de emissieklasse Euro 4, krijgen ze een groene milieusticker.  Het staat altijd goed aangegeven welke milieusticker toegang geeft tot een bepaalde milieuzone. Zie hieronder een voorbeeld van een verkeersbord waarbij de groene sticker is toegestaan.

Groene sticker voor stuttgart

 

Altijd geldig

Of tenminste: je kunt als eigenaar van zo’n auto een Umweltplakette aanschaffen. Dat doe je gemakkelijk online bij duitsemilieusticker.nl.
Voordeel: je milieusticker Duitsland is gekoppeld aan het kenteken van je voertuig en blijft dus altijd geldig.

Voorwaarden voor de milieusticker met Euro 4-norm

Zoals we hierboven al uitlegden, is de groene milieusticker die je toegang geeft tot een milieuzone gekoppeld aan het kenteken van je auto. Maar waarop baseert de TÜV (de organisatie die bepaalt welke voertuigen welke kleur sticker krijgen) nu of je een groene krijgt, of bijvoorbeeld een rode sticker?

Uitlaatgasnorm euro

Het korte antwoord op die vraag luidt: dat is afhankelijk van de Euro-norm van je voertuig. Euro 4 was lang de hoogste norm, maar de auto’s van tegenwoordig krijgen de Euro 5- of Euro 6-norm mee. Welke emissieklasse (of euroklasse) een voertuig krijgt, is afhankelijk van de uitstoot, die wordt gemeten in g/km. We noemen dat de uitlaatgasnorm euro. Daarnaast maakt het ook uit of het om een personenauto of een vrachtwagen gaat en of het om een voertuig op benzine of diesel gaat. 

Datum eerste inschrijving bepalend

De datum van de eerste inschrijving (en dus je kenteken) is daarbij leidend. De overgang van euro 3 op euro 4 was op 1 januari 2005. Alle auto’s (zowel dieselvoertuigen als wagens die op benzine rijden) die na die datum zijn ingeschreven, komen sowieso in aanmerking voor een euro 4-sticker, ook als ze de euro 5- of 6-norm hebben. Dat geldt ook voor vrachtwagens, campers en bussen op benzine en diesel. Een apart Diesel vignet voor Duitsland bestaat nog niet.

Katalysator? Dan ook groen

Het wil overigens niet zeggen dat je uitsluitend een groene sticker voor je voertuig kunt krijgen als die na 1 januari 2005 is geregistreerd. Ook auto’s met kentekens van voor die datum kunnen in aanmerking komen voor toegang tot de Duitse milieuzones. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitlaatgasnorm euro 2 en euro 3, als de auto een katalysator heeft. 

Een volledig overzicht van uitlaatgasnorm euro

Emissienorm Toegepast op nieuwe goedkeuringen voor personenauto’s van: Toegepast op de meeste nieuwe registraties van:
Euro 1 1 juli 1992 31 december 1992
Euro 2 1 januari 1996 1 januari 1997
Euro 3 1 januari 2000 1 januari 2001
Euro 4 1 januari 2005 1 januari 2006
Euro 5 1 september 2009 1 januari 2011
Euro 6 1 september 2014 1 september 2015 – maar zie belangrijke opmerking op ons blog over de Euro norm.

 

Over het algemeen kun je stellen dat dat benzineauto’s met een kenteken na 1993 en dieselvoertuigen die geproduceerd zijn na 2006 altijd aan de ‘groene sticker-norm’ voldoen. 

Elektrische voertuigen

De groene milieusticker (euro 4, 5 en 6 emissieklasse) geldt ook voor elektrische voertuigen of auto’s met een waterstofcel, hybride motoren en auto’s op (aard)gas en CNG. Er wordt in Duitsland al een tijd gesproken over de invoering van een blauwe sticker voor nóg schonere motoren, maar vooralsnog is die blauwe milieusticker nog niet ingevoerd. 

Milieusticker verplicht

Het is overigens niet voldoende om alleen te weten of je voertuig aan de emissienormen voldoet, en de Duitse politie gaat ook niet aan de hand van je kenteken kijken of je in een umweltzone mag rijden. Je bent verplicht om een milieusticker te gebruiken in de zones. Een voertuig met een rode of gele sticker is níet toegestaan. Naar het hebben van de milieusticker is het ook aan te raden je groene kaart mee te brengen op reis.

Dieselverbod in Duitsland

In sommige Duitse gemeenten geldt een verbod op dieselvoertuigen binnen bepaalde gebieden. Hoewel het hier maar om een paar straten per stad gaat, is het wel goed om hier rekening mee te houden. In Berlijn is een gebied van enkele straten waar je uitsluitend mag komen als je dieselmotor voldoet aan de uitlaatgasnorm euro 6. In dat geval zullen de autoriteiten dus naar je kenteken kijken; milieustickers zijn niet voldoende, omdat de groene sticker voor euro 4 tot en met 6 geldig is.

Ook in Darmstadt, Hamburg en Stuttgart gelden meer of minder strenge dieselverboden en er zijn ook andere steden die zinspelen op verboden in een zone of meerdere gebieden. 

Dieselverbod

 

Euro-4 sticker Duitsland kopen

Het groene euro-4 vignet is te koop op Duitsemilieusticker.nl. Als je het vignet niet aanschaft, riskeer je een boete die kan oplopen tot 80 euro. Dan is 12,50 een kleine investering om dit te voorkomen. Betalen doe je eenvoudig, bijvoorbeeld met iDEAL.

Je kunt je groene vignet (of meerdere stickers als je meer voertuigen bezit) hier aanvragen. Het enige dat je nodig hebt is het kenteken. Omdat de Umweltplakette aan het kenteken is gekoppeld, blijft die geldig gedurende de levensduur van je auto, vrachtwagen of camper.

Voor een gele sticker is er bijna geen umweltzone meer in Duitsland, rode Umweltplakette zijn nergens meer toegestaan. 

MILIEUSTICKERS VOOR DUITSLAND