Euro 6 Diesel

Bijgewerkt op 2019-03-10
Aanvraagformulier

De euro 6 diesel norm is een nieuwe toevoeging aan de Europese wetgeving over de emissiestandaard van voertuigen. Het uiteindelijke doel van de euro 6 norm, is dat dieselvoertuigen net zo schoon worden als benzineauto’s, doordat er met de invoering van deze emissienorm minder sprake is van de uitstoot van roetdeeltjes en stikstofoxiden. Hierdoor kan de verslechtering van de luchtkwaliteit teruggedrongen worden. In dit artikel vertellen we meer over de Europese emissiestandaarden, het doel van de euro 6 norm en geven we je informatie over het dieselverbod in Duitsland en de invloed die dit heeft op autorijden in Duitsland met een dieselwagen en de milieu sticker Duitsland die je krijgt.

 

De euro 6 norm voor diesels

In Europa worden er al jarenlang emissiestandaarden ingevoerd. Deze standaarden geven aan hoeveel een voertuig maximaal aan uitlaatgassen mag uitstoten, om milieuvervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan. Omdat er steeds meer sprake is van een verslechterde luchtkwaliteit, zijn de emissienormen nog scherper geworden. De euro 6 norm voor dieselauto’s is een nieuw ingevoerde norm die stelt dat niet alleen de hoeveelheid deeltjes stikstofoxiden (NOx) in de uitstoot van een diesel wordt gecontroleerd, maar dat ook de grootte van die deeltjes gemeten wordt. De methoden om de grootte van de deeltjes te maken, zijn bovendien strenger dan voorheen. Op deze manier moet de uitstoot van stoffen zoals CO2, stikstofoxiden en roet gereduceerd worden en moet de luchtkwaliteit verbeteren.

 

Van euro 1 tot euro 6

Dit alles is begonnen in 1993, toen de euro 1 regelgeving werd ingevoerd. Met deze nieuwe regelgeving nam de emissie van voertuigen drastisch af en kon dus worden vastgesteld dat deze nieuwe regelgeving daadwerkelijk zin had en dat er steeds minder schadelijke stoffen werden uitgestoten. Inmiddels is de euro 6 norm ingevoerd en worden auto’s met een emissienorm lager dan euro 5 al veel geweerd in Duitse steden. De ontwikkelingen rondom de euro 6 dieselnorm zijn goed, maar de vraag of er een toekomst is voor dieselwagens, wordt wel steeds vaker gesteld.

 

Heeft euro 6 diesel een toekomst?

Wat de toekomst van de diesel ons te brengen heeft, is nog niet helemaal duidelijk en is bovendien in ieder land anders. De toekomst van de diesel in Nederland zou anders kunnen zijn dan de toekomst van dieselwagens in Duitsland. Wel is de toekomst voor dieselauto’s met een lagere emissienorm dan euro 6 niet meer zo rooskleurig als een paar jaar geleden gedacht werd. Euro 5 diesels zijn allang niet meer in iedere stad welkom en steeds vaker is de eis om een milieuzone in te mogen rijden met een diesel, dat de diesel aan de euro 6 norm voldoet. Wat er in de toekomst gaat gebeuren met dieselwagens kan niemand voorspellen. Denken we dat de diesel verdwijnt? Nee. De diesel is niet dood en ontwikkelingen zijn in volle gang, maar dat de regelgeving strenger wordt ten behoeve van ons milieu, is een ding wat zeker is.

 

Het dieselverbod Duitsland

Het dieselverbod in Duitsland, vooral in de Duitse steden, is een actueel thema voor iedereen met een diesel. Dieselwagens worden steeds meer geweerd uit de binnensteden van onder andere Essen, Berlijn en Stuttgart door de invoering van Duitse milieuzones waar niet ieder voertuig meer welkom is. De euronorm van een auto is leidend in het type sticker dat iemand krijgt. Mensen met een voertuig dat te vervuilend is voor de milieuzone (dit zijn vooral de relatief jonge diesels), zijn genoodzaakt met het openbaar vervoer af te reizen naar de stad in kwestie, of hun auto net buiten de (binnen)stad te parkeren, bijvoorbeeld op een P+R terrein. Het dieselverbodin Duitsland wordt meer en meer uitgebreid. Zelfs diesels die voldoen aan de nieuwste emissienorm (euro 6d) lijken minder kans te hebben om te mogen rijden in veel Duitse (binnen) steden.

MILIEUSTICKERS VOOR DUITSLAND